Budowa ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Projekotwanie balaski plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Plotki Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plotki z Winylu na plot i bramę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy proponowane plot z Winylu na plot i furtę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements